ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt neve: Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Hernádkak Község Önkormányzata, 3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (Energia Központ NKft.), 1134 Budapest, Váci út 45. "D" épület

Hernádkak község, az 1974. évi nagy árvíz után 2004-ig nem szenvedett közvetlenül az árvizektől. Az árvíz-veszély elhárításának szükségessége Hernádkak községben, több Hernád menti községhez hasonlóan, csak ezt követően kapott nagyobb hangsúlyt.  Ennek szükségességét a következő, 2006-os és 2008-as árvíz tovább erősítette.

Jelenleg a Hernád-völgy magyarországi szakaszán a 2.11 számú árvízvédelmi öblözetben Hernádnémeti község teljes folyó menti szakaszán, valamint Hernádkak község délnyugati területén van árvízvédelmi mű, melyek a belterületek védelmére alkalmasak. Hernádkak község központi és északnyugati részén azonban nincs árvízvédelmi védvonal, itt a gyorsan érkező árvizek ellen gyakorlatilag nem lehet megvédeni az érintett lakóépületeket és a benne lakókat.

A helyzet orvoslása egyre sürgősebbé vált, az Önkormányzat azonban ezt a fejlesztést saját erőből nem tudná megvalósítani. A Környezet és Energia Operatív Program "Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések" kétfordulós pályázati konstrukció keretében (kódszám: KEOP-2009-2.1.2) lehetőség nyílt a vizek kártételei elleni védelem, a károk megelőzése és elhárítása érdekében szükséges fejlesztési feladatok megvalósításának támogatására. A község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hernád-folyó mentén fekvő település, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelve, az utóbbi évek jelentős árhullámaira (az árvízszintek folyamatos emelkedése, szélsőségek fokozódása) és az azok következtében keletkezett károk nagyságrendjére tekintettel döntött a tervezett fejlesztés megvalósítása és a pályázat benyújtása mellett. Az önkormányzat elkötelezett a település érdekében álló védőmű létesítésére, majd annak fenntartására.

A projektfejlesztésre benyújtott pályázat kedvező elbírálást nyert, a beruházás megvalósításának szakmai előkészítése zajlott az I. fordulós szakaszban. A II. fordulós pályázat pozitív támogatói döntésben részesült 2011. április 1.-jén, melyet követően, 2011. szeptember 02.-án megkezdődhetett a kivitelezés, melynek megvalósulásával a település árvíz elleni védelme véglegesen megoldódik.

Utolsó módosítás dátuma: 2012. május 3.